Overheidscommunicatie tussen 1995 en 2010

De moeizame slag om het publiek vertrouwen

 

Uitzending gemist?
Interview NPO Politiek over
De moeizame slag om het publiek vertrouwen online

His Granddad's Voice and Face

His Granddad's Voice and Face

Op tv, of roemloos ten onder - In het najaar van 2013 publiceerden Margalith Kleijwegt en Max van Weezel hun boek met als titel 'Op tv, of roemloos ten onder'. Mij kan dat niet meer overkomen. In het weekend van 16 april 2016 heeft NPO Politiek / Politiek 24 in de serie Het politieke boek een vraaggesprek van Michiel Breedveld met mij uitgezonden over De moeizame slag om het publiek vertrouwen. Ik krijg de kans in 40 minuten de essentie van Overheidscommunicatie uiteen te zetten. Spindoctoring, politieke assistenten, de referenda van 2005 en 2016, voorlichting over Europa en de betekenis van Europa voor de Nederland komen volop aan de orde.

Ieder die de uitzending heeft gemist, kan hem nu nog zien.
Ga naar...

Nieuwspoort-debat Overheidscommunicatie, in dienst van de democratie?

Nieuwspoort-debat Overheidscommunicatie, in dienst van de democratie?

Debat - Eerder, op 6 april 2016, is er in Nieuwspoort naar aanleiding van het verschijnen van mijn boek een debat geweest met als titel Overheidscommunicatie, in dienst van de democratie? Dat debat werd ingeleid door politicoloog Philip van Praag. Naast mij namen verder deel Julia Wouters, politiek assistent van minister Lodewijk Asscher, en NRC-redacteur Tom-Jan Meeuws deel. Van dat debat is een videoregistratie gemaakt.
Ga naar...

__________________________________

De moeizame slag om het publiek vertrouwen

Presentatie De moeizame slag om het publiek vertrouwen

Vlnr - Jacques Wallage, de auteur en Wim Kuijken

Donderdag 24 maart 2016 is mijn boek De moeizame slag om het publiek vertrouwen gepresenteerd. Wim Kuijken, oud-secretaris-generaal van Algemene Zaken, overhandigde het eerste exemplaar aan Jacques Wallage, die eerder voorzitter was van de commissie Toekomst Overheids-communicatie. Diens rapport vormt de rode draad in het boek.
Het boek is online te koop via de webshops  De Bink en Managementboek.
Daarnaast is vanaf deze site boek in pdf-formaat te downloaden.

Ga naar...

_______________________________________________

Welkom

Communicatie is cruciaal bij het verwerven van draagvlak voor overheidshandelen.
De media zijn het platform geworden voor ‘de slag om het publieke vertrouwen’. Bewindslieden en volksvertegenwoordigers winnen of verliezen daar het krediet voor hun beleid. Om het vertrouwen van burgers te winnen en te behouden is vandaag de dag meer nodig dan eens in de vier jaar een verkiezingscampagne.
Besturen en regeren krijgen trekken van permanent campagne voeren.
Voorlichting en communicatie zijn hierdoor verschoven van een belangrijk 
verschijnsel in de marge naar het hart van het proces van beleidsontwikkeling en beleidsverantwoording. Communicatie in het hart van het beleidsproces staat zeker zo zeer in dienst van de burger en niet alleen van het bestuur. Dat vraagt omnieuwe spelregels voor de overheidscommunicatie die de rol van de volksvertegenwoordigers in de parlementaire democratie versterken. 
Want de regering moet zich uiteindelijk aan hen verantwoorden.

In dienst van de democratie, pagina 55

Overheidscommunicatie is veelomvattend. Het gaat immers over communicatie tussen de overheid in al zijn verschijningsvormen en burgers in al hun hoedanigheden. Zij vindt plaats in een voortdurend veranderend krachtenveld van beweeglijke politici , wispelturige burgers en dynamische media. Binnen dat krachtenveld bevinden zich de communicatieprofessionals die op stabiele en betrouwbare wijze de communicatie van de overheid zodanig trachten te verzorgen dat die bijdraagt aan het publiek vertrouwen. Gezien de omvangrijke aandacht van media en burgers is overheidscommunicatie zeker geen ondergeschoven kind. Maar een kritische en analytische beschouwing van iemand die meer dan tien jaar de communicatie van de rijksoverheid participerend heeft waargenomen kan op dat alles een waardevolle aanvulling zijn.  

Op deze website vindt u veel inzichten en meningen die ik in de loop der jaren op verschillende plaatsen naar voren heb kunnen gebracht. Geleidelijk aan worden hier aan toegevoegd onderdelen van het boek De moeizame slag om het publiek vertrouwen, Overheidscommunicatie tussen 1995 en 2010, dat ik hoop medio 2015 af te ronden.

Mocht u zich uitgedaagd voelen om te reageren, voel u vrij.  Ik ben nog van de oude gedachte dat tegenspraak ons verder brengt...

Jeroen Sprenger

Juli 2014